M-dú na závěr sl. úloh(na pátek 10.2.)

Všichni (i ti co nejsou ve škole) zpracují na samostatný list papíru příklady z učebnice:
strana 75, Úlohy na závěr, skupina B (celkem šest příkladů).

Na odevzdaném papíře musí být zadání příkladů, celý postup výpočtu s případnou odpovědí. Pouze zadání příkladu a výsledky nestačí!!!

Tento úkol se bude hodnotit známkou.

Je to závěrežná práce na soustavy rovnic a slovní úlohy.