M - opakování rovnic

Vzhledem k marodnosti v prosinci, ale i pro ostatní jsou zde uvedeny příklady rovnic, které jsme v hodinách opakovali.

LINEÁRNÍ ROVNICE - opakování.pdf

LINEÁRNÍ ROVNICE - se zlomkem.pdf

+ ROVNICE S NEZNÁMOU VE JMENOVATELI - učebnice č.1, strana 49-53.

Jelikož se termíny přijímacích zkoušek blíží a obsah látky, které je nutné probrat je stále velký, musí všichni, kteří propásnou probíranou látku, si tuto látku sami doplnit a prostudovat.