M-zahajovací práce

NUTNÉ POMŮCKY: tabulky, psací potřeby, rýsovací pomůcky.

Příprava:

 VÝSLEDKY 

VÝSLEDKY

VÝSLEDKY

 VÝSLED KY 

VÝSLEDKY

VÝSLEDKY

 VÝSLEDKY 

VÝSLEDKY

VÝSLEDKY

VÝSLEDKY

VÝSLEDKY

VÝSLEDKY

VÝSLEDKY - podobné jako čtvrté úlohy od konce (viz. výsledky)