Pořádání Pohádkového lesa

Tradičně žáci devátých ročníků pořádají = organizují Pohádkový les pro první stupeň. Třídy prvního stupně putují po stanovištích, kde je čekají pohádkové bytosti, které mají pro ně připravené zajímavé úkoly. Na závěr se sejdeme u táboráku, kde je možnost si opéct třeba špekáček.