Př - test + poznávačka + referáty (4.1.)

4.1.2017 - Test třídění nerostů - kdo nepsal (prvky - zlato, grafit, síra), sulfidy (antimonit, galenit, pyrit), halogenidy (sůl kamenná, fluorit), oxidy (křemen, opál, safír), dusičnany (chilský ledek), sírany (sádrovec), křemičitany (síly - světlá, tmavá; smaragd - beryl, granát, olivín), uhličitany (kalcit,malachit, azurit), nerosty organického původu (jantar)
Test bude založen na prezentacích, které jste si vypracovali. Z důvodu nedodání vašimi spolužáky si musíte sami nastudovat zlato a grafit (učebnice str.17), sádrovec (str.29) a slídy - tmavá, světlá (str.31).
+ poznávačka bude z nerostů, které byly ve třídě.
 
REFERÁTY - 4.1.2016 - všichni, kdo mají vyvřelé (magmatické horniny).