Slavnostní předávání vysvědčení

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd proběhne na radnici v obřadní síni od 8:20 hodin.
Slavnostní předávání je veřejné a mohou se ho účastnit rodinní příslušníci.

Pro žáky:
Sejdeme se v 7:45 v naší třídě, kde vyřídíme případné nedodělky a v 7:55 budeme odcházet ze třídy, skrz tradiční špalír žáků nižších ročníků. Pak pomalu zamíříme na radnici. Po ukončení obřadu již můžete odcházet domů.