Testování 9.r.

V týdnu od 15. - 19.5.2017 bude probíhat testování devátého ročníku (9.A) nařízené Ministerstvem školství. Žáci budou testováni ze tří předmětů: Český jazyk, Matematika, Fyzika.

Český jazyk - pondělí 3. - 4. hodinu

Matematika - úterý 2. - 3. hodinu

Fyzika - čtvrtek 2. - 3. hodinu