Vz - prezentace do 14.12.

 

PREZENTACE

Téma: Zdravá výživa + stravování napříč generacemi (děti, dospívající, staří lidé)

Podmínky: - minimálně 7 snímků
                 - odevdat nejpozději 14. 12. 2016
                 - možnosti odevzdání: na flash disku, nebo poslat
                    na e-mail: buresova.petra@zschrastava.cz
                 - prezentace je hodnocena na známky