Změny v rozvrhu 26.4.

Dějepis - zastupuje p.uč. Chrástková

Chemie - zastupuje p. uč. Severa (přineste si rýsovací pomůcky)